BegrippenBelastingen

Wat betekent Belastingen?

In het Nederlandse belastingstelsel moeten investeringsfondsen en rechtspersonen zoals maatschappen, CV's, B.V.'s en N.V.'s vennootschapsbelasting betalen. Investeerders in persoonlijke CV's of partnerschappen worden gezien als mede-eigenaars en zijn zelfstandigen waardoor, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan, zakelijke belastingen van toepassing kunnen zijn.

Voor vastgoed-CV's gelden specifieke regels; partners hierin hebben geen recht op ondernemersvoordeel zoals afschrijvingen of investeringsaftrek. Passieve beleggers in deze entiteiten worden belast in box 3. Financiële beleggingsinstellingen moeten binnen 8 maanden hun winsten als dividenden uitkeren en tot 60% van de financiële boekwaarde lenen. Zij genieten een belastingtarief van 0%.