BegrippenBelastingen

Wat betekent Belastingen?

Volgens rechtspersonen (maatschappen, CV, B.V., N.V.) hebben beleggingsfondsen te maken met belastingen. Beide bedrijven zijn vennootschapsbelastingplichtig.

Wat betreft persoonlijke cv's en partnerschappen, worden investeerders behandeld als mede-eigenaars of zelfstandigen, en als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moet er een vennootschapsbelasting op de investeerders worden geheven. De uitdrukking hiervoor is fiscale transparantie.

In vastgoed-cv worden partners niet beschouwd als ondernemers die recht hebben op (willekeurige) afschrijving, investeringsaftrek en vrijstellingen van stakingswinst. Box 3 legt belastingen op aan passieve beleggers in vastgoedvennootschappen. Naast deze rechtspersonen is er ook een in beleggen gespecialiseerde vennootschap, dat wil zeggen een financiële beleggingsinstelling. Het enige doel van het bedrijf is om te investeren en mag niet zijn eigen activiteiten uitvoeren.

Bedrijven moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om de FBI-status te behouden, inclusief het betalen van de resultaten van hun activiteiten als dividenden binnen 8 maanden, en het eigendom van het bedrijf moet tot 60% van de rente lenen. Financiële boekwaarde. In ruil daarvoor is de verhouding 0%.