BegrippenNaamloze_vennootschap_(n.v.)

Wat betekent Naamloze vennootschap (N.V.)?

Een naamloze vennootschap (N.V.) is een rechtspersoon en het maatschappelijk kapitaal is in principe verdeeld in vrij overdraagbare aandelen.

Een naamloze vennootschap is een "naamloze vennootschap" omdat de N.V.-vennootschap niet verplicht is het aandeelhoudersregister bij te houden. De partners vallen nog buiten beeld, ze zijn anoniem. N.V. is het meest geschikte vennootschap als de partners elkaar niet hoeven te kennen. Als de aandelen aan toonder zijn, kent zelfs het bedrijf of het management misschien niet alle partners of aandeelhouders. Beperkte aansprakelijkheid en rechtspersoonlijkheid zijn logisch verbonden met deze anonimiteit.