BegrippenCommanditaire_vennoot_stille_vennoot

Wat betekent Commanditaire vennoot stille vennoot?

Een commanditaire vennoot of stille vennoot is een investeerder in een commanditaire vennootschap die geen rol speelt in het dagelijkse beheer van het bedrijf. Deze partner draagt financieel bij zonder te interveniëren in operationele zaken.