BegrippenTotal_expense_ratio_(ter)

Wat betekent Total Expense Ratio (TER)?

Verhoudingsgetal waarin de gemiddelde totale (exploitatie- en fonds) kosten (exclusief rente) van het fonds gedeeld worden door de (gemiddelde) intrinsieke waarde berekend over de looptijd van dat fonds, uitgedrukt in een percentage. De Total Expense Ratio geeft informatie over de kostenstructuur van het fonds.