BegrippenTotal_expense_ratio_(ter)

Wat betekent Total Expense Ratio (TER)?

De Total Expense Ratio (TER) is een ratio die de gemiddelde totale kosten van een fonds, exclusief rente, deelt door de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds over zijn looptijd, uitgedrukt in een percentage. Deze ratio helpt beleggers de kostenstructuur van een fonds te begrijpen.