BegrippenRight_to_build

Wat betekent Right to build?

Het 'Right to build' is een eigendomstitel in Indonesië, waarbij bezitters het recht hebben op zowel het bouwen als het behouden van onroerend goed op een stuk grond. Deze titel hoeft niet onbeperkt benut te worden om behouden te blijven.

De titel is verkrijgbaar door aankoop van 'Freehold' land of via overname van 'Right to build' land. Een belangrijk voordeel is dat bedrijven volledig in buitenlandse handen toch land kunnen bezitten. 'Right to build' is eerst 30 jaar geldig, met een optie tot verlenging van 20 jaar.

'Leasehold' is een andere populaire eigendomsvorm onder buitenlanders.