BegrippenOptie

Wat betekent Optie?

De optie geeft u het recht van koop voor enkele dagen. Tijdens deze periode heeft u het exclusieve recht op het bedrijfspand en mag het onroerend goed niet aan een andere partij worden verkocht. Opties hebben geen verplichtingen of gevolgen. Opties zijn de besluitvormingsperiode voor potentiële nieuwe eigenaren.