Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website wordt verzorgd door PT. Bali Adventures een nog op te richten entiteit (hierna PT. Bali Adventures). De entiteit zal worden opgericht zodra de website voldoende gevonden kan worden in Google. Via deze website geeft PT. Bali Adventures consumenten informatie over verschillende vastgoedfondsen en beleggingsfondsen. De informatie op de website is op geen enkele wijze bedoeld als advies, waardeoordel of aanbeleving en dient niet zo te worden opgevat.

PT. Bali Adventures wijst erop dat het aanbieden van financiële producten een WTF-vergunning vereist. Aanbieders die een WTF-vergunning hebben zijn geregistreerd in het openbare register van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Het is aan de consument om te controleren of de aanbieders aan hun vergunningsplicht voldoen en andere gestelde wettelijke eisen.

PT. Bali Adventures is geen bemiddelaar en alle aanvragen worden doorgestuurt naar de bijbehorende aanbieder. Voor de afhandeling van de aanvragen is de bijbehorende aanbieder volledig verantwoordelijk.

PT. Bali Adventures staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de genoemde meningen, feiten, uitkomsten en verwachtingen. PT. Bali Adventures aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat aan het gebruik of vertrouwen op de gepubliceerde informatie. Het gebruik van deze website is geheel op eigen risico.

Mocht u vragen hebben over deze disclaimer kunt gebruik maken van ons contact formulier.