FaqKan je vastgoed bezitten in indonesie

Kan je vastgoed bezitten in Indonesië?

Ja, het is mogelijk om vastgoed te bezitten in Indonesië als persoon. Er zijn echter enkele beperkingen waar u rekening mee moet houden. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan voor buitenlanders om land te bezitten in Indonesië. In plaats daarvan kunt u een zogenaamde "Hak Milik" (eigendomsrecht) krijgen op een gebouw of een stuk grond. Dit geeft u het recht om het vastgoed te bezitten en te gebruiken, maar het geeft u geen recht op het land zelf. Het is ook mogelijk om een pachtovereenkomst te sluiten voor land of een gebouw, wat betekent dat u het vastgoed gedurende een bepaalde periode kunt gebruiken, maar niet kunt bezitten.

Als buitenlander is het mogelijk om een bedrijf op te richten in Indonesië en dat bedrijf kan wel grond bezitten. Als u een bedrijf opricht in Indonesië, kunt u ervoor kiezen om het bedrijf op te zetten als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (PT). Een PT is een zelfstandig rechtspersoon dat eigendom kan zijn van buitenlandse investeerders. Als u een PT opricht, kunt u grond en vastgoed bezitten voor zakelijke doeleinden.