BegrippenVastgoed_holding

Wat betekent Vastgoed Holding?

Een Vastgoed Holding is een aparte BV en alle andere bedrijfspanden zijn in deze BV ondergebracht. onroerend goed">Bedrijfsonroerend goed wordt daarmee gescheiden van de werkmaatschappij. Bij deze BV's loopt u immers een hoger risico op claims en faillissementen. Ook als u de werkmaatschappij BV verkoopt, kunt u de bedrijfsruimte in de holding behouden. Als u gebouwen tussen BV's wilt verhuizen, raadpleeg dan uw accountant voor tips en informatie.