BegrippenVastgoed_holding

Wat betekent Vastgoed Holding?

Een Vastgoed Holding is een zelfstandige BV waarin alle zakelijke panden zijn ondergebracht. Dit scheidt het onroerend goed">bedrijfsonroerend goed van de operationele onderneming, en biedt bescherming tegen risico's zoals claims en faillissementen. Bij verkoop van de operationele BV blijft het onroerend goed binnen de holding. Voor verplaatsing van gebouwen tussen BV's is advies van een accountant aanbevolen.