BegrippenCollege_bescherming_persoonsgegevens_(cbp)

Wat betekent College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving van de wetgeving met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Het CBP houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Wet politiegegevens (Wpg) en Gemeentelijke Basisadministratie (Wet GBA). Tenzij er een uitzondering is, moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld bij het CBP.