BegrippenCollege_bescherming_persoonsgegevens_(cbp)

Wat betekent College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens reguleren. Zij zorgen voor de handhaving van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet politiegegevens en de Wet GBA. Melding van het gebruik van persoonsgegevens bij het CBP is verplicht, tenzij er specifieke uitzonderingen van toepassing zijn.