BegrippenVastgoed_cv

Wat betekent Vastgoed CV?

Een vastgoed CV is een investeringsconstructie waarbij een beheerder optreedt namens meerdere investeerders die gezamenlijk onroerend goed aankopen, gebruiken en na een vastgestelde periode weer verkopen. De opbrengsten uit de verhuur en de latere verkoop van het vastgoed worden, na aftrek van de kosten, verdeeld onder de investeerders. Er wordt geen rente betaald over het geïnvesteerde kapitaal.