BegrippenInvestering_en_financieringsplan

Wat betekent Investering en financieringsplan?

Het beleid van de beheerder komt tot uiting in de formulering van het financieringsplan, waarin de te verwachten investeringen en de wijze van fondsenwerving voor deze investeringen worden gepland ten behoeve van investeerders.