BegrippenBeheerder

Wat betekent Beheerder?

De beheerder van een beleggingsinstelling is een rechtspersoon verantwoordelijk voor het beheer van één of meerdere fondsen. Dit omvat administratief, technisch, commercieel en financieel beheer. De beheerder is in het bezit van een permanente beheervergunning zoals genoemd in de Wft.

Deelnemingsrechten in Nederlandse beleggingsinstellingen kunnen alleen verleend worden met goedkeuring van deze beheerder. De Autoriteit Financiële Markten verstrekt de vereiste vergunningen aan beheerders.