BegrippenEnkelvoudig_rendement_van_de_beleggingsinstelling

Wat betekent Enkelvoudig rendement van de beleggingsinstelling?

Het gemiddelde enkelvoudige rendement wordt berekend door het totale jaarrendement van de beleggingsinstelling te delen door de gemiddelde uitstaande belegging en de looptijd van het fonds (uitgedrukt in jaren).