BegrippenEnkelvoudig_rendement_van_de_beleggingsinstelling

Wat betekent Enkelvoudig rendement van de beleggingsinstelling?

De enkelvoudige rendement van een beleggingsinstelling wordt vastgesteld door het totale jaarlijkse rendement te delen door de gemiddelde grootte van de uitstaande beleggingen en door de looptijd van het fonds in jaren.