BegrippenDirect_rendement_van_de_beleggingsinstelling

Wat betekent Direct rendement van de Beleggingsinstelling?

Het direct rendement van de beleggingsinstelling is gebaseerd op de jaarlijkse huuropbrengsten minus de exploitatiekosten van het onroerend goed en overige kosten van de beleggingsinstelling. De belangrijkste kostenposten zijn de hypotheekrente, onderhoudskosten, onroerendgoedbelasting, heffingen, verzekeringspremies, beheerkosten, belastingen op dit directe rendement, fondskosten en eventuele overige kosten.