BegrippenOpen end_beleggingsinstelling

Wat betekent Open-end beleggingsinstelling?

Een open-end beleggingsinstelling is een beleggingsinstelling waarvan de deelnemingsrechten op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Open-end beleggingsinstellingen zijn daarom doorlopend verplicht door te gaan met het kopen en uitgeven van participaties. Onder doorlopend wordt verstaan ​​het hebben van een vaste regelmaat, zoals dagelijks, wekelijks of maandelijks. Open beleggingsinstellingen koopt doorgaans minimaal één keer per jaar in. Beleggingsinstellingen kunnen bepalen dat zij onder bijzondere omstandigheden geen deelbewijzen tegen hun voorwaarden aankopen. De voorwaarden van open beleggingsinstellingen mogen aankopen echter niet verhinderen of zelfs onmogelijk maken.