BegrippenParticipatie

Wat betekent Participatie?

Deelnemen in een beleggingsfonds.