BegrippenParticipatie

Wat betekent Participatie?

Deelnemen aan een beleggingsfonds betekent investeren in een pool van middelen met andere deelnemers om gezamenlijk te investeren.