BegrippenOntbindende_voorwaarden

Wat betekent Ontbindende voorwaarden?

Bij de aankoop van commercieel onroerend goed kunnen diverse ontbindende voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst. Enkele gangbare voorwaarden omvatten:

  • Financieringsvoorbehoud: de aankoop kan pas doorgaan als de financiering rond is met de kredietverstrekker.
  • Bestemmingsplan: een koop is afhankelijk van de goedkeuring van het bestemmingsplan door de gemeente.
  • Bouwkundige keuring en bodemonderzoek naar verontreiniging.