BegrippenBar_=_bruto_aanvangsrendement

Wat betekent BAR = Bruto Aanvangsrendement?

De totale huurinkomsten in het eerste jaar van exploitatie zijn evenredig met de aankoopprijs plus de kosten van de koper in het onroerend goed. Dit gebeurt op jaarbasis.