BegrippenVastgoed_splitsen

Wat betekent Vastgoed Splitsen?

Het opsplitsen van onroerend goed omvat het opdelen van een pand in meerdere eenheden, zoals appartementen. Overleg met lokale autoriteiten of een adviseur is essentieel om te begrijpen of splitsing mogelijk is en wat dit proces inhoudt. Dit kan rentabiliteit toevoegen voor investeerders en ontwikkelaars door het creëren van meerdere verkoop- of verhuurunits. Specialisten kunnen ondersteuning bieden bij het regelen van splitsingstekeningen, het aanvragen van splitsingsvergunningen, erfpachtverdelingen, leasepunten en het opzetten van een VVE (Vereniging Van Eigenaars).