BegrippenBreak even_punt

Wat betekent Break-even punt?

Het break-even punt is het moment waarop de totale kosten en de totale opbrengsten uit een activiteit exact gelijk zijn. Op dit niveau is er sprake van noch winst, noch verlies.