BegrippenRentabiliteit

Wat betekent Rentabiliteit?

Banken en investeerders beoordelen de rentabiliteit van bedrijfsmiddelen om financieringsbeslissingen te nemen. Rentabiliteit geeft de winstgevendheid en cashflow van een onderneming weer.

Rentabiliteit RTV: Deze berekent men door de som van rente, nettowinst en belasting te delen door de totale activa en het resultaat te vermenigvuldigen met 100%.

Rentabiliteit RVV: Het rendement op het kort vreemd vermogen, berekend door de betaalde rente te delen door het gemiddeld geïnvesteerd kort vreemd vermogen en dit te vermenigvuldigen met 100%.

Rentabiliteit REV: Dit is de nettowinst gedeeld door het gemiddelde netto eigen vermogen, vermenigvuldigd met 100%.