BegrippenRentabiliteit

Wat betekent Rentabiliteit?

Banken, kapitaalverstrekkers en andere kredietverstrekkers houden bij de financiering van uw bedrijfspanden rekening met de winstgevendheid (RTV). De winstgevendheid van een bedrijf weerspiegelt de cashflow. Deze gegevens kunnen opgevraagd worden bij de accountant.

Rentabiliteit RTV

De winstgevendheid (RTV) van de totale activa wordt berekend volgens deze methode: (rente + nettowinst + belasting) / totale activa x 100%.

Rentabiliteit RVV

Het rendement op vreemd vermogen: betaalde rente / het gemiddeld geïnvesteerd kort vreemd vermogen x 100%

Rentabiliteit REV

De rentabiliteit op eigen vermogen: nettowinst / gemiddeld netto vermogen x 100%.