BegrippenDcf_method_(discounted_cash_flow)

Wat betekent DCF method (discounted cash flow)?

De DCF-methode is een waarderingsmethode voor vastgoed, waarbij de waarde van een eigendom wordt bepaald op basis van de verwachte cashflows. Deze methode houdt rekening met alle inkomsten en uitgaven gerelateerd aan het vastgoed over een periode van doorgaans 10 tot 20 jaar. De toekomstige kasstromen worden vervolgens naar de huidige waarde teruggerekend, gebruikmakend van het vereiste rendement, ofwel de Internal Rate of Return (IRR).