BegrippenCashflow

Wat betekent Cashflow?

Cashflow (kasstroom) weerspiegelt veranderingen in de liquiditeit van beleggingsinstellingen. Cashflow wordt weergegeven in het kasstroomoverzicht, dat is onderverdeeld in kasstroom gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten, financiële activiteiten en investeringsactiviteiten.