BegrippenCashflow

Wat betekent Cashflow?

Cashflow, of kasstroom, geeft de veranderingen in de liquiditeit van beleggingsinstellingen aan. Het wordt getoond in het kasstroomoverzicht, opgedeeld in kasstroom van bedrijfsactiviteiten, investeringsactiviteiten en financiële activiteiten.