BegrippenBesloten_beleggingsinstelling

Wat betekent Besloten Beleggingsinstelling?

Een Besloten Beleggingsinstelling verwijst naar een beleggingsvorm die binnen een vaste looptijd opereert. De aandelen of participaties van zo’n instelling zijn overdraagbaar, maar andere vormen van toetreding of uittreding zijn beperkt mogelijk binnen vooraf bepaalde condities.