BegrippenBesloten_beleggingsinstelling

Wat betekent Besloten Beleggingsinstelling?

Een door beleggingsinstellingen gebruikte term die doorgaans binnen een vaste termijn wordt afgesloten, waarbij aandelen / participaties doorgaans overdraagbaar zijn en andere vormen van in- / uitstappen (of uitstappen) niet of slechts binnen een beperkte bandbreedte mogelijk.