BegrippenVaste_activa

Wat betekent Vaste activa?

Vaste activa zijn investeringen die voor een lange periode, doorgaans meer dan een jaar, worden aangehouden. Dit kan gaan om zaken als machines, uitrusting en onroerend goed.