BegrippenRaad_voor_onroerende_zaken_(roz)

Wat betekent Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)?

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) richt zich op het bewaken, bevorderen en verbeteren van de functie, kwaliteit en uitstraling van de vastgoedsector. Zij ondersteunt aangesloten lidorganisaties en hun leden bij activiteiten rondom het risicovol creëren, financieren en beheren van onroerend goed in Nederland.