BegrippenRaad_voor_onroerende_zaken_(roz)

Wat betekent Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)?

De Raad voor Onroerende zaken (ROZ) heeft tot doel gezamenlijk de functie, kwaliteit en uitstraling van de vastgoedsector te bewaken, te bevorderen en te verbeteren. Met name de activiteiten die de aangesloten lidorganisaties en hun leden op het gebied van het nemen van risico's gaan uitvoeren, creëren, financieren en bezitten van onroerend goed in Nederland.