BegrippenGreen_zone_of_green_land

Wat betekent Green zone of Green land?

Op Bali kan de term "Groene Zone" ook verwijzen naar land dat is aangewezen als beschermd gebied voor milieubehoud en duurzaamheidsdoeleinden. Dit kan land zijn dat deel uitmaakt van een nationaal park, bos of ander natuurreservaat, of land dat gereserveerd is voor herbebossing of andere ecologische herstelprojecten.

Het doel van het aanwijzen van land als Groene Zone is het behoud en de bescherming van de natuurlijke omgeving en de biodiversiteit van Bali, en het bevorderen van duurzaam landgebruik dat de lokale gemeenschappen en de planeet ten goede komt. Groene zones kunnen bezoekers ook recreatieve mogelijkheden bieden, zoals wandelpaden, het bekijken van dieren in het wild en ecotoeristische activiteiten.

In sommige gevallen mogen Groene Zones ook gebruikt worden voor agrarische doeleinden, maar wel op een duurzame en milieuvriendelijke manier. Boeren kunnen bijvoorbeeld agroforestry-technieken gebruiken om gewassen en vee te verbouwen op een manier die de gezondheid van de bodem bevordert, water bespaart en het gebruik van schadelijke chemicaliën minimaliseert.

Al met al is het concept van een groene zone op Bali nauw verbonden met de principes van duurzame ontwikkeling en milieubeheer, en vormt het een belangrijk onderdeel van de inspanningen van het eiland om een ​​duurzamere en veerkrachtigere toekomst te bevorderen.