BegrippenIrr

Wat betekent IRR?

De Internal Rate of Return (interne rentevoet) verwijst naar het rendement waarbij de contante waarde van de netto beschikbare kasstroom gelijk is aan het geïnvesteerde eigen vermogen. Er wordt rekening gehouden met het tijdstip waarop de kasstroom beschikbaar komt, dus hoe eerder de kasstroom vrij komt, hoe hoger de waarde die eraan wordt toegekend. De factor tijd speelt dus een grote rol in de berekeningsmethode.