BegrippenIrr

Wat betekent IRR?

De Internal Rate of Return (IRR) is de rendementsmaatstaf die aangeeft bij welk rendement de contante waarde van de netto kasstromen gelijk is aan het totaal geïnvesteerde eigen vermogen. De timing van deze kasstromen is essentieel; vroegere kasstromen worden hoger gewaardeerd vanwege de tijdswaarde van geld.