BegrippenEigen_vermogen

Wat betekent Eigen Vermogen?

Het kapitaal van het bedrijf dat is opgehaald door investeerders / aandeelhouders plus de (gerealiseerde / niet-gerealiseerde) winst van het bedrijf minus de uitgekeerde dividenden en verliezen van het bedrijf.