BegrippenReal_estate

Wat betekent Real Estate?

Real Estate is de Engelse naam van onroerend goed of onroerend goed">bedrijfsonroerend goed. Real Estate omvat land en gebouwen die op dat stuk grond te vinden zijn. De term Real Estate, onroerend goed of onroerend goed">bedrijfsonroerend goed verwijst naar het onroerend goed van deze panden.