BegrippenReal_estate

Wat betekent Real Estate?

Real Estate, ook bekend als onroerend goed of onroerend goed">bedrijfsonroerend goed, betreft het bezit van land en de daarop gebouwde constructies. De term verwijst naar alle vormen van vastgoedbezit, inclusief de grond en gebouwen.