BegrippenVerontreinigde_grond

Wat betekent Verontreinigde grond?

Na de aankoop van commercieel vastgoed kan bodemverontreiniging een ernstig probleem worden. De kosten van bodemsanering zijn erg hoog, meestal op lange termijn. De plaatsen waar het risico op bodemverontreiniging groter is, zijn: het oude stadscentrum, (gas) fabrieken, benzinestations, magazijnen, stortplaatsen, bedrijventerreinen en garages. Volgens de Wet WBB (Wet Bodembescherming) is er een herstelplicht. Het wordt aanbevolen dat het bedrijf een bodemonderzoek laat uitvoeren door een professioneel bedrijf voordat een stuk grond gekocht wordt.

De overheid geeft subsidies voor bodemverontreiniging op industrieterreinen en stortplaatsen. Maar houd er rekening mee dat bodemverontreiniging in onroerend goed">bedrijfsonroerend goed ook elders kan voorkomen.

De overheid geeft subsidies voor bodemverontreiniging op industrieterreinen en stortplaatsen. Maar houd er rekening mee dat bodemverontreiniging in onroerend goed">bedrijfsonroerend goed ook elders kan voorkomen.