BegrippenVerontreinigde_grond

Wat betekent Verontreinigde grond?

De aankoop van commercieel vastgoed kan leiden tot problemen met bodemverontreiniging. De kosten voor bodemsanering zijn hoog en duren lang. Bodemverontreiniging komt vaker voor in gebieden zoals het oude stadscentrum, (gas)fabrieken, benzinestations, magazijnen, stortplaatsen, bedrijventerreinen en garages. Volgens de Wet WBB (Wet Bodembescherming) bestaat er een saneringsplicht. Het is verstandig om een bodemonderzoek te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf voordat men een perceel aanschaft.

De overheid biedt subsidies voor de aanpak van bodemverontreiniging op industrieterreinen en stortplaatsen, maar bodemverontreiniging kan ook voorkomen op andere locaties van commercieel onroerend goed.