BegrippenDividend

Wat betekent Dividend?

Dividenden zijn regelmatige jaarlijkse betalingen aan aandeelhouders / deelnemers / partners wanneer het rendement / resultaat / kapitaalpositie van het fonds dit toelaat. Indien er in een jaar onvoldoende liquiditeit is om dividend uit te keren, vervallen de dividendrechten niet maar worden ze opgenomen in de fondsreserve en worden ze later uitgekeerd.