BegrippenDividend

Wat betekent Dividend?

Dividenden zijn periodieke betalingen aan aandeelhouders of deelnemers, afhankelijk van de financiële resultaten en kapitaalpositie van het fonds. Als er onvoldoende middelen zijn om dividenden te betalen, worden deze rechten opgeslagen in de fondsreserve voor latere uitbetaling.