BegrippenVreemd_vermogen

Wat betekent Vreemd vermogen?

Vreemd vermogen bestaat uit de schulden en verplichtingen van een onderneming en bevindt zich aan de creditzijde van de balans. Dit vermogen omvat zowel kortetermijnschulden, die binnen een jaar voldaan moeten worden, als langetermijnschulden, die een langere aflossingstermijn hebben dan een jaar.


Gerelateerde begrippen