BegrippenVreemd_vermogen

Wat betekent Vreemd vermogen?

Het vreemd vermogen van een bedrijf omvat de verplichtingen en de schulden van dat bedrijf. Het vreemd vermogen is onderdeel van de passiva en zit dus aan de creditzijde van de balans. Het vreemd vermogen is de passiva – eigen vermogen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schulden op korte termijn (binnen een jaar te betalen) en schulden op lange termijn (later dan na een jaar te betalen).