BegrippenVaststelling_woz_waarde

Wat betekent Vaststelling WOZ Waarde?

De WOZ-waarde wordt één keer per jaar aangepast door de overheid. U kunt bezwaar maken tegen verhoging van uw WOZ-waarde. Immers, hoe hoger uw WOZ-waarde, hoe hoger uw OZB. Als u bezwaar maakt, moet u een bewijs overleggen, zoals een taxatierapport van een bekende taxateur.