BegrippenVaststelling_woz_waarde

Wat betekent Vaststelling WOZ Waarde?

De WOZ-waarde, bepaald door de overheid, wordt jaarlijks bijgesteld. Een hogere WOZ-waarde resulteert in een hogere OZB. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze waardeverhoging, waarbij u dient te voldoen aan de bewijslast door middel van een taxatierapport van een erkende taxateur.