BegrippenOzb

Wat betekent OZB?

Onroerende Zaak Belasting (OZB) is een belasting die door de gemeente wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van een onroerend goed.