BegrippenOzb

Wat betekent OZB?

Onroerende Zaak Belasting. Dit wordt door de gemeente bepaald op basis van de WOZ-waarde.