BegrippenNominale_waarde

Wat betekent Nominale waarde?

De nominale waarde verwijst naar het bedrag dat officieel is vastgesteld voor effecten zoals aandelen en obligaties. Deze waarde, vastgelegd in de statuten van een NV, verschilt vaak van de daadwerkelijke marktwaarde.