BegrippenNominale_waarde

Wat betekent Nominale waarde?

De nominale waarde is de waarde die is opgegeven in effecten zoals aandelen of obligaties. Dit is gelijk aan de waarde van de aandelen zoals bepaald in de statuten van de N.V. Deze waarde wijkt doorgaans af van de transactiewaarde of prijs.