BegrippenStatuten

Wat betekent Statuten?

De regels van een bedrijf worden beschreven in de statuten van een vastgoedfonds. Deze statuten zijn als bijlage bij het prospectus opgenomen.