BegrippenStatuten

Wat betekent Statuten?

Statuten vormen de fundamentele regels van een vastgoedfonds. Ze worden vastgesteld om de structuur en het beheer van het fonds te reguleren, en zijn doorgaans opgenomen als bijlage in het prospectus.