BegrippenObligatie

Wat betekent Obligatie?

Obligaties zijn leningen aan bedrijven of overheden. Deze lening heeft een vaste doorlooptijd. Gedurende de doorlooptijd worden vergoedingen betaald, uitgedrukt als jaarlijks percentage op het uitgegeven bedrag (de rente). De hoofdsom wordt aan het einde van de periode terugbetaald. In het geval van betalingsmoeilijkheden zijn de obligatiehouders gezamenlijke schuldeisers.