BegrippenObligatie

Wat betekent Obligatie?

Obligaties zijn schuldinstrumenten waarbij de investeerder een lening verstrekt aan een bedrijf of overheid. Deze hebben een afgesproken looptijd en gedurende deze periode ontvangt de investeerder periodiek een rentevergoeding. Aan het einde van de looptijd wordt het geleende bedrag terugbetaald. Bij financiële problemen van de uitgever, hebben obligatiehouders voorrang als schuldeisers.