BegrippenObligatiehouder

Wat betekent Obligatiehouder?

De eigenaar van een obligatie.