BegrippenStichting_obligatiehouders

Wat betekent Stichting obligatiehouders?

Een stichting die de belangen van obligatiehouders behartigt.