BegrippenStichting

Wat betekent Stichting?

Een stichting wordt opgericht om specifieke doelen te bereiken, vastgelegd in de statuten. Stichtingen hebben geen leden en worden opgericht via een notariële akte. Bestuurders zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de stichting. Bij het betalen van vennootschapsbelasting zijn antimisbruikwetten van toepassing. Registratie bij de Kamer van Koophandel is verplicht.