BegrippenStichting

Wat betekent Stichting?

Is opgericht voor het bereiken van specifieke doelen. Het doel van de stichting is beschreven in de statuten. Stichtingen hebben geen leden en worden opgericht bij notariële acte. De bestuurders van een stichting zijn niet verantwoordelijk voor de schulden van de stichting. Als de stichting vennootschapsbelasting moet betalen, zijn antimisbruikwetten van toepassing en in sommige gevallen kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld (zie B.V.). De stichting moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.