BegrippenStichting_bewaarder

Wat betekent Stichting bewaarder?

In situaties waarbij de beleggingsinstelling onder toezicht staat van de AFM, eist de Wft dat deze instelling niet het juridische eigendom van de activa behoudt. Het juridisch eigendom valt dan onder een stichting bewaarder. Ook zijn de betalingsverkeer van de maatschap de verantwoordelijkheid van het bestuur van deze stichting, inclusief de voorafgaande goedkeuring van terugbetalingen. Het stichtingsbestuur controleert of de beheerder de taken zorgvuldig uitvoert en moet alle verkooptransacties goedkeuren. De relatie en verplichtingen naar de economische eigenaren, oftewel de investeerders, zijn vastgelegd in het prospectus via de beheer- en bewaarnemingsovereenkomst.