BegrippenStichting_bewaarder

Wat betekent Stichting bewaarder?

Als de beleggingsinstelling onder toezicht staat van de AFM, verlangt de Wft dat zij niet het juridische eigendom van de activa behoudt. In deze gevallen vereist de wet dat de bewaarder van de stichting de eigenaar is van juridische eigendommen. Daarnaast vallen het betalingsverkeer van de maatschap onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. Dit betekent onder meer dat terugbetaling vooraf moet worden goedgekeurd door het bestuur van de stichting. Het controleert of de beheerder het beheer zorgvuldig uitvoert. Bovendien moet de bewaarder verkopen goedkeuren. De taken en verhoudingen tot de economische eigenaren (de beleggers) maakt deel uit van het prospectus, door het op te nemen in de overeenkomst van beheer en bewaring.