BegrippenBewaarder

Wat betekent Bewaarder?

De bewaarder is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de bewaring van de activa van de beleggingsinstelling. Volgens de Wft moeten de beheerder en de bewaarder onafhankelijk van elkaar zijn en moet de bewaarder het juridische eigendom van het onroerend goed behouden. Het economisch eigendom van onroerend goed wordt gehouden door een fonds (zoals een CV). De bewaarder heeft ook de controle- en toezichttaken van het vastgoedfonds, hij houdt bijvoorbeeld toezicht op de geldstromen. Bij een beleggingsinstelling is conform Wft artikel 1.1 een bewaarder verplicht.