BegrippenWft

Wat betekent Wft?

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn vrijwel alle regels en voorschriften van de financiële markt en het toezicht daarop bijeengebracht. De Wft heeft per 1 januari 2007 in totaal acht soorten reguleringsmaatregelen vervangen. Sindsdien houden we toezicht op het uitgebreide toezichtsysteem van financiële instellingen (toezicht op banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, etc.) dat we in Nederland kennen in een wet en hebben we op basis hiervan ondergeschikte regelgeving ontwikkeld.

De Wft heeft een introductie- en Wijzigingswet. Het doel van de Wft is om de financiële marktwetgeving gericht, marktgericht en transparant te maken. De taken van DNB (prudentieel toezicht) en AFM (gedragstoezicht) zijn niet overlappend van elkaar gescheiden. Daarnaast worden de regels waaraan financiële instellingen moeten voldoen vereenvoudigd en vermindert de Wft de beheerlast voor ondernemingen.