BegrippenWft

Wat betekent Wft?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) centraliseert de regulering van de financiële markten in Nederland. Sinds 1 januari 2007 vervangt deze wet acht voorgaande reguleringsmaatregelen en biedt een kader voor het toezicht op financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen. De Wft streeft naar een doelgerichte, marktgerichte en transparante financiële wetgeving. De rolverdeling tussen de DNB, die prudentieel toezicht houdt, en de AFM, verantwoordelijk voor het gedragstoezicht, is duidelijk gescheiden.