BegrippenIntrinsieke_waarde

Wat betekent Intrinsieke waarde?

De intrinsieke waarde van een bedrijf is het saldo van zijn activa en passiva. Het komt neer op het eigen vermogen van het bedrijf.