BegrippenIntrinsieke_waarde

Wat betekent Intrinsieke waarde?

De intrinsieke waarde van een onderneming weerspiegelt het eigen vermogen, bepaald door het verschil tussen de activa en passiva.