BegrippenMaatschapbestuur_cv_bestuur

Wat betekent Maatschapbestuur CV bestuur?

Het bestuur van een maatschap of commanditaire vennootschap (CV) bestaat uit de leden die deelnemen aan deze vormen van samenwerking.