BegrippenBesloten_vennootschap_(b.v.)

Wat betekent Besloten Vennootschap (B.V.)?

Een Besloten Vennootschap (BV) is een rechtsvorm die vaak gebruikt wordt door investeerders. Het kapitaal van een BV is opgesplitst in aandelen op naam van de aandeelhouders, die niet vrij verhandelbaar zijn. Kenmerken van een BV omvatten oprichting via een notariële akte, beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders tot het bedrag van hun inleg, een verplichting tot het opmaken van een jaarrekening, en vennootschapsbelastingplicht.