BegrippenBesloten_vennootschap_(b.v.)

Wat betekent Besloten Vennootschap (B.V.)?

Een BV is een van de juridische entiteiten waarvan beleggingsinstellingen gebruik maken. Het kapitaal is verdeeld in aandelen en op naam van de aandeelhouders. De aandelen kunnen niet vrij worden verspreid. De kenmerken zijn: oprichting bij notariële akte; beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders, niet hoger dan hun investeringsbedrag; jaarrekeningplicht; B.V. vennootschapsbelastingplichtig.