BegrippenAansprakelijkheid

Wat betekent Aansprakelijkheid?

De omvang van de verantwoordelijkheid van de belegger en/of directeur/manager voor het niet behalen van de beleggingsdoelstelling. In principe is de aansprakelijkheid van investeerders beperkt tot het maximale bedrag dat zij hebben belegd.

Een commanditaire vennoot hoeft in principe nooit het negatieve saldo van de commanditaire vennoot te dragen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de commanditaire vennoot geen daden uitvoert met betrekking tot de commanditaire vennootschap.