BegrippenAansprakelijkheid

Wat betekent Aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid verwijst naar de verantwoordelijkheid die investeerders en/of directeuren/managers dragen als zij de beleggingsdoelen niet bereiken. Over het algemeen is de aansprakelijkheid van investeerders gelimiteerd tot het bedrag dat zij investeren.

Een commanditaire vennoot is in principe niet verantwoordelijk voor negatieve saldi binnen de vennootschap, mits hij zich niet bezighoudt met het bestuur daarvan.