BegrippenCommanditaire_vennootschap_(c.v.)

Wat betekent Commanditaire vennootschap (C.V.)?

Een Commanditaire Vennootschap (CV) is een bedrijfsvorm met ten minste twee vennoten: een beherende vennoot en een commanditaire vennoot. De beherende vennoot is volledig aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, terwijl de commanditaire vennoot slechts aansprakelijk is voor zijn ingelegde kapitaal. Indien een commanditaire vennoot handelt namens de CV, wordt hij behandeld als een beherende vennoot.